Idag välkomnar vi en ny anställd, Oscar Nylander, till Etimo!

Varför valde du att börja på Etimo Oscar?

Jag lockades bl.a av den platta organisationsstrukturen samt möjligheten att jobba med mycket olika tekniker, vilket konsultmodellen passar mycket bra för.

Vad är din bakgrund?

Student! Etimo var mitt första jobb i karriären.

Vilka är dina tekniska kompetenser?

Jag är fullstack-utvecklare och har jobbat med allt möjligt. Mest erfarenhet har jag med ASP.NET Core, Flask, och React. Jag har även ett stort intresse av DevOps och container-teknologi

Vad är det nästbästa du vet (efter programmering)?

Resa! Jag tycker väldigt mycket om att uppleva världen och planerar att resa ofta så länge jag har möjligheten till det.