Idag välkomnar vi en ny anställd, Daniel Winther, till Etimo!

Varför valde du att börja på Etimo Daniel?

Vad är din bakgrund?

Vilka är dina tekniska kompetenser?

Vad är det nästbästa du vet (efter programmering)?