erik.malm - 2018-05-04 05:03 34s

Ok, dags att byta bransch, flytta ut i skogen och leva på svampplockning. Det här med datorer är uppenbarligen ett misstag.