Idag välkomnar vi en ny anställd, Jakob Huss, till Etimo!

Varför valde du att börja på Etimo Jakob?

Det som lockade mig var ett helhetstänk kring olika värderingar. Transparens och frihet i företaget är något jag fastnade för. Dels är det öppen lönesättning samt tydliga förväntningar för delmål. Men det lockade också med att man till stor del är fri att välja uppdrag som passar mig bra. Sen är det också trevligt med initiativ kring Open Source.

Sammanfattningsvis kändes det som att jag på Etimo kan få stöd där jag behöver det men ändå vara fri att forma mina arbetsmetoder och personliga utveckling själv. Detta tillsammans med värderingar som jag kan stå för.

Vad är din bakgrund?

Min utbildning är Civilingenjör i Datalogi från KTH. Sedan jag slutade skolan har jag jobbat som konsult och utvecklare, främst inom Enterprise search teknologi.

Vilka är dina tekniska kompetenser?

Dels är jag en backendutvecklare primärt i Java men jag har också har kodat frontendapplikationer i Angular.

Något jag behärskar lite extra bra är olika söklösningar där Elasticsearch och Solr är de jag har använt mest.

Vad är det nästbästa du vet (efter programmering)?

På fritiden är jag väldigt engagerad i gymnastik där jag coachar ett lag herrgymnaster i KFUM med sikte på SM och landslag. Det blir flera kvällar i veckan med detta men jag försöker också hinna med att träna själv på gym. Dessa intressen är bra komplement till ett utvecklarjobb.