erik.malm - 2019-04-03 17:25 42s

Mozilla verkar ha dragit igång ett initiativ för att man enklare ska kunna köra Webassembly utanför browsern. Tankarna på ett libWebassembly känns ganska lockande kämfört med electron.

👍x1

https://hacks.mozilla.org/2019/03/standardizing-wasi-a-webassembly-system-interface/

Standardizing WASI: A system interface to run WebAssembly outside the web – Mozilla Hacks - the Web developer blog

WebAssembly is an assembly language for a conceptual machine, not a physical one. This is why it can be run across a variety of different machine architectures. WebAssembly needs a ...