erik.malm - 2019-11-06 20:11 34s

Apple har släppt ett nätverksbibliotek med fokus på att bygga en skalbar och performant nätverkskommunikation, verkar lösa problem med t.ex. felpropagering, loggning, lastbalancering etc. Verkar innehålla högnivåabstraktioner för synkron och asynkron kommunikation, med t.ex. reactive streams och stöd för flera protokoHTTP/HTTP2 och GRPC. Det som gör det riktigt kul från Java-dev perspektiv är att det är Apples första publika Java-repo, byggt ovanpå Netty. Känns som att Apples nyfokus på att vara ett service-företag fört dem tillbaka till Java, även om det kanske är en rätt stor slutsats. Och så själva repot: https://github.com/apple/servicetalk/ Docs:en ger lite mer bakgrund: https://apple.github.io/servicetalk/servicetalk/SNAPSHOT/programming-paradigms.html