Idag välkomnar vi en ny anställd, Philip Forsberg, till Etimo!

Varför valde du att börja på Etimo Philip?

Jag ville arbeta på ett mindre konsultbolag där det finns en familjär stämning och där jag har möjlighet att själv välja uppdrag. Etimos värderingar stämmer bra överens med mina och efter första mötet var jag säker på att jag ville börja arbeta på Etimo.

Vad är din bakgrund?

Jag har studerat systemvetenskap på Lunds Universitet. Efter studierna arbetade jag som utvecklare på ett produktbolag i Lund.

Vilka är dina tekniska kompetenser?

Jag har i huvudsak arbetat med back-end utveckling i COBOL och python. Vidare har jag även arbetat med C# och olika JavaScript-bibliotek i fritidsprojekt.

Vad är det nästbästa du vet (efter programmering)?

Att träna och umgås med familj och vänner.