erik.malm - 2020-01-15 16:45 48s

@lukas.lindqvist och jag har diskuterat utvecklar-fonter ett par vändor. Testar JetBrains nya just nu och måste säga att jag tycker den ger rätt bra läsbarhet. https://www.jetbrains.com/lp/mono/#how-to-install

JetBrains Mono: A free and open source typeface for developers

Try JetBrains Mono in your IDE. Its simple forms and attention to every detail make coding a nice experience for developers’ eyes, no matter which IDE you choose.

Vad var den absurdt dyra fonten som är populär nu igen?

lukas.lindqvist - 2020-01-15 17:24 05s

https://www.typography.com/fonts/operator/styles

Download Operator Fonts

Operator - A typeface rooted in the traditions of typewriting, Operator is designed to offer a new voice for designers, and a new tool for developers.

Detta är den hetaste på marknaden just nu, din för endast 199 dollar