Tiden går fort! Vår kollega Johan Ahrens har nu jobbat 1 år på Etimo!

Hur har Etimo levt upp till dina förväntningar?

När jag sökte mig till Etimo var en viktig del att de grundläggande värderingarna på företaget verkade vara likriktade med mina. Detta stämmer väl med verkligheten och skapar en arbetsplats med kollegor man vill umgås med samtidigt som uppdragen är utmanande och intressanta.

Berätta om ett kul uppdrag du har jobbat med på Etimo!

Just nu jobbar jag på ett projekt på en svensk storbank där vi ska modernisera en intern applikation. Arbetet innebär både utredande av komplicerad affärslogik och navigerande i legacy-kod samtidigt som vi skriver en helt ny lösning.

Vad är roligast med att jobba på Etimo?

Kollegorna! Att vi träffas varje fredag och jobbar tillsammans bidrar till en väldigt god sammanhållning och att kunskapsutbyte känns lätt och naturligt.

Hur har du utvecklats sen du började på Etimo?

Jag har fått jobba inom hela teknikstacken och därmed blivit en mer komplett utvecklare.