erik.malm - 2020-10-07 18:31 43s

Fick det mest pedagogiska sättet att förstå http statusar utpekat idag. https://http.cat/

HTTP Cats

API for HTTP Cats

Skillnaden på 401 och 403 har aldrig vart så tydlig