daniel.winther - 2020-12-01 08:57 07s

Kanske nåt ni andra sett innan men om man är lite intresserad av koncepten i docker och vill lära sig mer kan man kolla på ett intressant projekt som heter bocker. Det är docker (typ) implementerat med cirka 100 rader bash: https://github.com/p8952/bocker

erik.malm - 2020-12-01 12:42 27s

Ja, CGROUPS etc är kernel features, så med rätt bibliotek för att interagera med dem kommer man långt, men verkar oväntat komplett iom image och byggfunktionaliteten också. Riktigt kul projekt.