joakoles - 2021-04-11 22:01 00s

set the channel topic: Här skriver vi allt möjligt om teknik och kanalen speglas publikt på http://blog.etimo.se

Var noga med att inte skriva saker som är hemliga, opassande för extern publik eller på något sätt stötande för våra kunder.

julius.willen - 2021-04-15 09:49 56s

@julius.willen has joined the channel