erik.malm - 2022-01-04 09:09 29s

Som en bra start på det nya året fick vi en kul datumbugg i exchange-servrar. Känd som y22k buggen blockerade den flödet av emails genom Exchange-servrar eftersom Januari-2022 var för futuristiskt för att hantera. Vi som var vid liv och medvetande kring årsskiftet 2000 får lite nostalgi av det. https://www.onmsft.com/news/fix-for-microsoft-exchange-bug-now-available

Microsoft Issues Emergency Fix for Exchange Y2K22 bug

As promised, Microsoft has now delievered an emergency fix for the Y2K22 Exchange Bug that caused emails to be stuck in transit.

Exakt felmeddelande:

The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine Failed to Load. Can't Convert "2201010001" to long.