rickard.lofberg - 2022-02-03 13:26 43s

Häftigt vad de kan göra men jag tycker att variabelnamnen kan v ara bättre. Men den är säkert tränad på python kod och mina fördomar är att python folk sällan oroar sig över sådana bagateller som läsbarhet 😄 https://deepmind.com/blog/article/Competitive-programming-with-AlphaCode

Competitive programming with AlphaCode

As part of DeepMind’s mission to solve intelligence, we created a system called AlphaCode that writes computer programs at a competitive level.

daniel.winther - 2022-02-03 13:35 01s

Vad är dett för nedvärderande ord om pythonprogrammerare jag hör? Men sjukt sammanträffande, läste precis den där också Skulle vi bry ossm indre om läsbarhet? Känner en beef på gång här

rickard.lofberg - 2022-02-03 13:41 28s

Jag är också pythonprogrammerar men är övertygad om att det är fallet p.g.a. de kurser som ges inom det och att det är mångas första språk 🙂

daniel.winther - 2022-02-03 13:44 49s

Haha ok ja det kan finnas en poäng i det

erik.malm - 2022-02-03 13:56 46s

__ är ett tvärsäkert sätt att göra en variable privat också.

rickard.lofberg - 2022-02-03 14:09 16s

Don’t be a dunder hater (dunder är Pythoniska för dubble underscore).. finns inte en person som skulle tänka tanken på att använda en dunder metod, den är ju privat!

erik.malm - 2022-02-03 15:55 07s

Tror att min första Python tutorial lärde mig att accessa __ saker i flask 🙂

daniel.winther - 2022-02-04 11:47 14s

haha