samarbetslogotyp-hallbarhetspartner---sverige.png
Rädda Barnens Hållbarhetspartners

Etimo inleder samarbete med Rädda Barnen och är hållbarhetspartner.

Inget barn i Sverige ska leva i otrygghet och utanförskap. Rädda Barnen ger stöd och skydd till barn som har det tufft och pratar med beslutsfattare för att samhället ska ta sitt ansvar. Insatserna svarar upp mot flera av målen i Agenda 2030, och är därmed en viktig del för vårt hållbarhetsarbete och för en bättre värld.

Så här beskriver Rädda Barnen sig själva

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation, fokuserad på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Vi tror att verklig hållbarhet bygger på att hjälpa i tid och över tid, och vår självständighet gör att vi kan agera där vi gör mest nytta för barn – i Sverige och i världen. Tack vare vår storlek kan vi på riktigt göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Som barnrättsorganisation vilar vår verksamhet på tre hörnstenar: direkta insatser för barn, expertkunskap och påverkansarbete.